Jakie istnieją możliwości wsparcia dla młodych firm? Co możemy przy ich pomocy zyskać?

  • Posted on: 21 June 2018
  • By: addmean
Duża ilość młodych firm lub ludzi, którzy swoją firmę planują założyć, stara się o uzyskanie wsparcia finansowego z różnego rodzaju instytucji. Jest w takiej sytuacji łatwiej otworzyć i rozwijać własną działalność. Istnieje całkiem sporo różnych funduszy, z tego powodu opłaci się zapoznać przynajmniej z niektórymi możliwościami, które istnieją w naszym kraju, by móc aplikować o konkretne środki.


gotówka
Author: reynermedia
Source: http://www.flickr.com
Jednym z najbardziej popularnych funduszy jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki, jakie wspiera samozatrudnienie. W tym wypadku dofinansowanie na rozwój firmy dzieje się za pomocą wsparcia finansowego złożonych projektów np: sprawdź na stronie Prometeia. Tego typu projekty mogą tworzyć przedsiębiorstwa, różnego rodzaju firmy szkoleniowe, szkolnictwo wyższe albo też choćby pozarządowe organizacje. Trzeba w tym celu wypełnić formularz, w którym zawrzemy nasz projekt i złożyć ten dokument we właściwej instytucji. Przed nami jeszcze test kwalifikacyjny jak również psychologiczny, a oprócz tego rozmowa z doradcą. Po zakwalifikowaniu się trzeba przejść dodatkowe szkolenie. Po przyznaniu dotacji trzeba prowadzić taką działalność jeszcze przynajmniej rok.

Następnym dobrym pomysłem na dofinansowanie może być pomoc z urzędu pracy. Wysokość tego typu dotacji to maksymalnie sześć średnich wynagrodzeń. Do otrzymania takiego wsparcia konieczne jest zarejestrowanie jako osoba bezrobotna. Przyszła działalność powinna być związana z obszarem podlegającym pod ten konkretny urząd. Należy złożyć wniosek razem z biznesplanem oraz brać udział w zalecanych szkoleniach prowadzonych przez urząd pracy. Ważną informacją jest to, że otrzymane pieniądze należy zużyć w ciągu 30 dni od ich otrzymania
firma
Author: Jim Larrison
Source: http://www.flickr.com
.


Dofinansowanie unijne dla firm możemy dostać także za sprawą różnych funduszy - zobacz: . Jednym z nich jest Europejski Fundusz Społeczny, jakie wspiera wszelkie działania mające na celu stworzenie nowych miejsc pracy. Duży nacisk kładzie się tutaj także na polepszenie konkurencyjności w Polsce i Europie. Kolejnym przykładem jest Fundusz Rozwoju Regionalnego, który pomaga promować spójność na poziomie gospodarczym oraz społecznym w obrębie całej Unii. Chodzi przede wszystkim o jak największe zmniejszenie nierówności między regionami. Mowa tu o wsparciu finansowym dla tworzenia większej ilości miejsc pracy, jak również na poprawienie infrastruktury finansowej oraz technicznej na takich terenach. To tylko cząstka z dużej ilości propozycji oraz możliwości dofinansowania, dlatego warto zainteresować się tym tematem, ażeby uzyskać pomoc już na starcie.