Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vhosts/alpha-strasbourg.com/includes/menu.inc).

Kreowanie rezerw na świadczenia dla pracowników obowiązkiem pracodawców, wprowadzonym Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6

Z definicji zawartych w ustawie o rachunkowości, jak też z postaci obowiązującego wzoru bilansu wynika, że należy tworzyć rezerwę, na prawnie wiążące zobowiązania, do dokonywania świadczeń na rzecz pracowników. Jednym z elementów polityki rachunkowości jest właściwa wycena, a następnie utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze. Należą do nich na przykład odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe czy różnego rodzaju inne gratyfikacje dla pracowników.
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa, przyszłe zobowiązania. Rezerwy takie, tworzy się w ciężar kosztów podstawowej działalności jednostki. Do świadczeń pracowniczych, na które w praktyce najczęściej tworzone są rezerwy, należą: świadczenia po okresie zatrudnienia. Świadczenia pracownicze, które są należne po zakończeniu zatrudnienia to na przykład rezerwy emerytalne (sprawdź to)
Pracodawca
Author: Vernon Chan
Source: http://www.flickr.com
i inne świadczenia emerytalne: ubezpieczenia na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia. Tworzenie rezerw na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe, jest zależne od stażu pracy. Prawo (prawo pracy prawnik) do tych świadczeń nabywają pracownicy przez cały okres ich zatrudnienia w jednostce. Rodzi to zobowiązanie jednostki w stosunku do pracowników w przyszłości.

Jednostka może zastosować uproszczenie w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości i nie tworzyć rezerw na ww. świadczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy. Z poleceń zawartych w normie prawnej o rachunkowości, a także z unormowań obowiązującego wzoru bilansu wynika, że należy wprowadzić rezerwę, na prawnie wiążące zobowiązania, do wypłacania zobowiązań na rzecz zatrudnionych.

Właściwym składnikiem koncepcji rachuby jest prawidłowe obliczenie, a następnie zabezpieczenie zasobu na powinności zatrudnienia. Mogą to być dla przykładu wynagrodzenia emerytalne, gratyfikacjejubileuszowe czy przeróżnego rodzaju inne kompensaty dla pracowników. Rezerwy, wprowadza się na gwarantowane albo o znacznym poziomie przypuszczenia, przyszłewynagrodzenia. Zasoby takie, zakłada się w ciężar kosztów podstawowej organizacji zakładu.Do świadczeń pracowniczych, na które w praktyce najczęściej zakładane zabezpieczenia, są: świadczenia po okresie zatrudnienia – zobowiązania pracownicze które są należne po wypowiedzeniu zatrudnienia na przykład emerytury i inne świadczenia emerytalne, ochrony na życie po wygaśnięciu porozumienia a także ochrona zdrowia po wygaśnięciu porozumienia.Wprowadzanie zasobów na świadczenia emerytalne i rentowe oraz wyróżnienia okresowe, jest zależne od czasu pracy.

Zobowiązanie do tych świadczeń otrzymują zatrudnieni przez cały okres ich pracy w jednostce. Skutkuje to świadczenie jednostki w stosunku do pracowników w przyszłości. Korporacja może wykorzystać uproszczenie wobec powziętych zasad księgowości na podstawie art. 4 ust. 4 aktu prawnego o rachunkowości i nie uruchamiać rezerw na wyżej wymienione wynagrodzenia, jeżeli nie wywiera to i nie ma to istotnieniekorzystnego wpływu, na prawdziwe i jasne przedstawienie sytuacji materialnej i kapitału oraz rezultat finansowy.