żegluga

Fachowy tranzyt produktów w najdalsze miejsca na ziemi i pomoc w odprawie celnej.

  • Posted on: 9 July 2015
  • By: addmean
statek transportowy
Source: http://sxc.hu/
Od wieków transport morski był nadzwyczaj fundamentalnym składnikiem ekonomii wielkich imperiów. Dzięki transportom dóbr organizował się miejscowy rynek, a wielu kupców zarabiało swoje majątki. Od tych dni minęły wieki.